Prázdninový Jazykový Kurz Pre Mládež od 10 do 20 Rokov

Prázdninové programy pre mládež je možné absolvovať od polovice júna do konca augusta a na niektorých školách je nástup na kurz možný už začiatkom júna až do konca septembra. Keďže ide o jazykové kurzy pripravené špeciálne pre mládež, celý program je postavený na hravej, nenútenej forme výučby s dôrazom na slovnú zásobu a konverzáciu.

Program pokračuje popoludňajšími a večernými aktivitami, kde majú študenti znova možnosť aktívne využívať novonadobudnuté jazykové vedomosti. Vzhľadom na vek sa kladie veľký dôraz na dohľad a starostlivosť o študentov, ktorý zabezpečujú osobitní pracovníci školy a hostiteľská rodina. Študenti cestujúci so skupinou sú po celý čas pod dohľadom našej skúsenej delegátky. 

 Treba samozrejme pamätať aj na to, že od študentov sa vyžaduje určitá miera samostatnosti a zodpovednosti za svoje správanie, nakoľko niekedy do školy dochádzajú z hostiteľských rodín sami a v rámci programu je istý čas vyhradený aj na individuálne strávený voľný čas, ktorý môžu študenti využiť napríklad na nákupy, oddych, šport, atď. oddych, šport, atď.

Vyhľadávanie kurzov podľa jazyka

Ak potrebujete poradiť s výberom alebo máte otázky, naši konzultanti pre jazykové pobyty sú tu pre vás !