Jazykové Kurzy Pre Dospelých

(minimálny vek 16 rokov)

Na tieto jazykové kurzy je možné nastúpiť kedykoľvek počas celého roka. Všeobecné kurzy začínajú každý pondelok, špeciálne prípravné kurzy ukončené medzinárodnou skúškou majú pevne stanovené termíny nástupu a otvárajú sa väčšinou dva až trikrát do roka. Ak máte záujem o takýto kurz, radi vás budeme informovať. 

Horná veková hranica pre túto vekovú skupinu nie je určená. Dolná veková hranica sa u jednotlivých škôl líši, väčšinou však býva minimálny vek 16 rokov. Podrobné informácie nájdete pri každej jazykovej škole. Vekové zloženie v škole býva pestré, v letných a prázdninových mesiacoch prevládajú mladší študenti, mimo prázdninovej sezóny zase starší študenti. Študenti majú široký výber rôznych typov kurzov a ubytovania.

Dĺžka Kurzov

Pokroky, ktoré na jazykovom kurze urobíte a koľko sa naučíte, závisia nielen od úrovne, ktorú máte na začiatku kurzu, ale aj od dĺžky vášho jazykového kurzu.

Minimálna dĺžka pobytu je 1 týždeň. (Táto cena nebýva kalkulovaná  zvlášť, ale získate ju jednoduchým vydelením ceny 2 týždňového programu.) Upozorňujeme Vás, že pri týždňovom pobyte máte k dispozícii celkovo 5 pracovných dní, pričom prvý deň v škole je venovaný obhliadke školy a vstupným testom. Treba preto zvážiť, či sa vám do týždňového jazykového kurzu v zahraničí oplatí investovať.

Ak ste aspoň na úrovni mierne pokročilý, prínosné sú aj 2 alebo 3 týždňové kurzy. 4, 6 týždňové a dlhšie kurzy odporúčame študentom, ktorí chcú postúpiť aspoň o úroveň vyššie. Dlhodobé kurzy od 8 týždňov a dlhšie, sú zárukou výrazného progresu v zvládnutí jazyka. Ak sa rozhodnete absolvovať dlhodobý kurz, kontaktujte nás a my vám vypracujeme cenovú kalkuláciu. Tieto kurzy sú vždy cenovo zvýhodnené.

Škola a Vyučovanie

Na začiatku jazykového kurzu všetci účastníci absolvujú vstupný test, na základe ktorého sú zaradení do jazykovo aj vekovo rovnocenných skupín. Priemerný počet žiakov v skupine je 10 -12, záleží na vybranom type kurzu. Maximálne 15 študentov môže byť v jednej skupine. V miniskupine  býva maximálne 6 študentov. Počas vyučovania si študenti rozšíria svoje vedomosti a zručnosti v oblasti slovnej zásoby, konverzácie a gramatiky. Nové znalosti môžu hneď uplatniť v praxi v škole cez prestávky, v hostiteľskej rodine a počas mimoškolských aktivít. Vyučovanie prebieha v medzinárodných skupinách, pričom sa prihliada na čo najväčšiu rôznorodosť národností v každej skupine.

Všetky organizácie, s ktorými Simcas spolupracuje, majú dlhoročné skúsenosti a sú celosvetovou zárukou vysokej kvality poskytovaných služieb. Bránami týchto jazykových škôl  prechádzajú každoročne milióny študentov zo všetkých kútov sveta. Naše partnerské organizácie sme si vyberali veľmi dôsledne, s cieľom priniesť našim klientom ponuku kvalitných  vzdelávacích programov. Všetky školy sú akreditované prestížnymi medzinárodnými organizáciami a univerzitami, čo je zárukou vysokej akademickej úrovne. Vo všetkých školách pôsobia skúsení profesionálni lektori, ktorí sú rodákmi tej krajiny, v ktorej sa študent rozhodne študovať.

Jazykové školy na Malte, ktorých produkty Vám v tomto katalógu ponúkame, sú taktiež najlepším z toho, čo tento neveľký ostrov ponúka. Sú akreditované maltským ministerstovm školstva a medzinárodnými organizáciami. Podrobné informácie nájdete pri jednotlivých jazykových školách. Informácie o Malte, ktoré vám poskytneme, vychádzajú z dokonalej znalosti tohto nádherného ostrova.

Vyhľadávanie kurzov podľa jazyka

Ak potrebujete poradiť s výberom alebo máte otázky, naši konzultanti pre jazykové pobyty sú tu pre vás !